Читај ми

ЕДУКАЦИЈE ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА

У оквиру реализације мере предвиђене Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада за 2017. годину, Градска управа за привреду је организовала обуке пољопривредних произвођача које ће бити одржане 15. и 16. децембра у Културном центру „Бегеч“ у Бегечу, 21. и 22. децембра у Клубу пољопривредника „Кисач“ у Кисачу и 28. и 29. децембра у Месној заједници „Каћ“ у Каћу.

Наведеним обукама биће обухваћена предавања у вези са савременим трендовима у повртарској и воћарској производњи, припремом свежег поврћа и воћа за тржиште, и могућностима и доступношћу националних средстава и претприступних фондова  (ИПАРД) за подршку пољопривредним произвођачима. Предавачи су признати стручњаци из наведених области др Анђелко Мишковић и др Ненад Магазин.

Градска управа за привреду је, у сарадњи са извођачем обуке „CMS doo“ Нови Сад, обавестила пољопривредне произвођаче о местима, темама и терминима одржавања обука, а све у циљу обезбеђивања вишег нивоа знања и усавршавања пољопривредних произвођача, чиме се доприноси изградњи индивидуалних капацитета неопходних за адекватно агро-економско управљање газдинствима. 

 

Нoви Сaд, 15. дeцeмбaр 2017. гoдинe