Читај ми

ДОСПЕЛА ЧЕТВРТА РАТА ГОДИШЊЕГ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ – НА СВА КАШЊЕЊА ПОРЕСКА УПРАВА ДУЖНА ЈЕ ДА ОБРАЧУНА КАМАТУ

Градска пореска управа Града Новог Сада подсећа порескe обвезнике физичка лица, предузетнике и правна лица да је 14. новембра 2023. године, доспела за плаћање четврта рата годишњег пореза на имовину за 2023. годину и апелује да изврше увид у стање својих обавеза по основу пореза на имовину, у циљу измирења доспелих обавеза.

Пореска управа напомиње да каматна стопа на неплаћене пореске обавезе тренутно износи чак 16,5% и да неблаговременим измиривањем обавеза по овом основу и кашњењем, сваки порески обвезник своју обавезу значајно увећава. 

Такође, Пореска управа подсећа пореске обвезнике и да стање на рачуну пореза на имовину, физичка лица могу добити на следећим локацијама:

- Инфо пулт Градске пореске управе у ТЦ Променада, радно време од 12 до 20 часова;
- шалтер сали Градске пореске управе на адреси Војвођанских бригада 24-26, радно време од 8 до 14 часова;
- шалтер месту Градске пореске управе у просторијама ЈКП  "ИНФОРМАТИКА" на адреси Булевар Слободана Јовановића 15, радно време од 8 до 14 часова;
- упитом на следећу мејл адресу gpu@novisad.rs;
- путем налога на Порталу еУправа.

Нови Сад, 16. новембар 2023. године