Читај ми

ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ АКЦИЈЕ „НОВИ САД ГРАД БЕЗ РАДИОАКТИВНИХ ГРОМОБРАНА“

Присуство радиоактивних громобрана било је деценијски проблем у Новом Саду. Радиоактивни громобрани представљају изворе јонизујућег зрачења, а 60-тих година постављани су у циљу ефикасније заштите од атмосферског пражњења грома на појединим локацијама у Граду, о којима није вођена тачна евиденција. Такође, проблем представљају оштећени радиоактивни громобрани, као и неадекватно поступање са њима. Како би се елиминисао могући ризик по здравље људи али и по животну средину, закон je прописао забрану њихове даље употребе.

Један од изазова из области заштите животне средине за Град Нови Сад био је уклањање радиоактивних громобрана и њихова замена одговарајућим.

Зато је одлучено да се решавање проблема радиоактивних громобрана стави на листу приоритетних активности за 2019. годину. Опредељена су средства за израду “Студије распореда радиоактивних громобрана у граду Новом Саду” која је поверена Департману за физику Природно-математичког факултета. Анализом локација констатовано је 36 радиоактивних громобрана на територији Града.

Обезбеђена су средства за уклањање радиоактивних громобрана и постављање нових, на 24 локације (јавно власништво или зграде за колективно становање). Пројекат је реализован у периоду септембар-октобар 2019. године. На 12 локација у приватном власништву покренути су поступци за уклањање, у складу са чланом 249. Закона о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 95/18 и 10/19).

Направљен је још један корак ка здравијем граду – Граду без радиоактивних громобрана. Реализација уклањања радиоактивних громобрана добила је своје заслужено место, а грађани Новог Сада безбеднију животну средину.

Нови Сад, 24. октобар 2019. године