Читај ми

ДО 1. ОКТОБРА ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТИМА ОДЛУКА O РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ И ТРГОВИНСКИХ ОБЈЕКАТА

У току је јавна расправа о Нацрту одлуке о радном времену објеката у којима се обавља угоститељска делатност на територији Града Новог Сада и Нацрту одлуке о радном времену трговинских, занатских и објеката за приређивање игара на срећу и забавних игара на територији Града Новог Сада коју организује Градска управа за привреду.

Јавна расправа се организује ради прикупљања мишљења и сугестија грађана и њихових удружења, заинтересованих правних лица и предузетника и то путем електронске поште на следеће адресе: goran.secujski@novisad.rs и ljubica.savic@uprava.novisad.rs

Нацрт одлуке о радном времену објеката у којима се обавља угоститељска делатност на територији Града Новог Сада објављен је на сајту Града Новог Сада на следећем линку: http://j.mp/radno-vreme-ug-delatnost, а Нацрт одлуке о радном времену трговинских, занатских и објеката за приређивање игара на срећу и забавних игара на територији Града Новог Сада на овом линку: http://j.mp/radno-vreme-trg-objekti.

Јавна расправа за оба документа траје до 1. октобра 2015. године.

Нови Сад, 2. септембар 2015. године