Читај ми

ДИСТРИБУЦИЈА ОПОМЕНА

Градска пореска управа Града Новог Сада започела је дистрибуцију опомена за доспеле, а неизмирене обавезе по основу изворних јавних прихода и позива пореске обвезнике да своје обавезе измирују у законом прописаним роковима.

Евентуална спорна питања по опоменама у вези са врстом и износом доспеле обавезе за наплату, порески обвезници у року од пет дана, од дана пријема опомене, могу разјаснити у Градској пореској управи у улици Војвођанских бригада 24-26 или слањем поднесака на адресу Градске пореске управе, Булевар Михајла Пупина 3, као и путем електронске поште на адресу gpu@novisad.rs

Потребне информације, савети и одговори на питања могу се добити и позивом на следеће бројеве телефона 4871-751 и 4871-707, сваког радног дана од 08:00 до 14:00 часова. Шалтер сала Градске пореске управе Града Новог Сада у улици Војвођанских бригада 24-26 опремљена је Системом за управљање редовима чекања, којим је омогућено и еЗаказивање, чиме се оставља могућност заказивања термина путем електронске поште или СМС-а, како би се размотрила евентуална спорна питања у вези са врстом и износом доспеле обавезе за наплату из опомене. еЗаказивање обавља се на интернет презентацији Градске пореске управе http://gpu.novisad.rs где је и детаљно објашњена процедура самог заказивања.

Заједно градимо наш Град.  

Нови Сад, 7. јун 2023. године