“CROSSWATER”

У оквиру ИПА прекограничног програма Мађарска – Србија, одобрена су средства за пројекат “CROSSWATER”.  ЈП „Завод за изградњу града“, Нови Сад је водећи партнер, а партнери из Мађарске су ATI-VIZIG - Szeged Lower Tisza District Water Directorate и HOMOKKERT - Homokkert Micro Region Integration Non-profit Ltd. Циљ пројекта је унапређење техничке опреме и информативних основа за превенцију и спречавања поплава и штете од плављења изливањем, у економски и друштвено заосталим регионима угроженим водом, у циљу проширења капацитета надлежних органа и прекограничне комуникације о превенцији и спречавању штете од поплава, копнених вода и суше; ефикасна заштита од ванредних догађаја, тражење нових решења директно и индиректно ће (кроз подржавање сигурног и одрживог економског развоја) унапредити услове за живот становништва. Укупна вредност пројекта je 1.136.330 евра, вредност пројекта који се односи на ЈП „Завод за изградњу града“ Нови Сад износи 382.600 евра, а трајање пројекта је 18 месеци.