Читај ми

БЕСРАМНИ УДАР НА ГРАД НОВИ САД

Град Нови Сад захтева од Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Републике Србије Родољуба Шабића да почне да ради свој посао како треба.

Подсећамо Повереника да је Град Нови Сад све своје обавезе према Савету за борбу против корупције благовремено испунио, за шта постоје и материјални докази, а да је његово бескрупулозно „развлачење“ Града по медијима у најмању руку бесрамно.

Он је Нови Сад приказао као локалну самоуправу која крије податке и није спремна на сарадњу, већ је склона прикривању информација.

Стога, достављамо јавности на увид допис Овлашћеног лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја Градоначелника Града Новог Сада од 18. маја 2016. године (прилог - документ бр. 1, документ бр.1a). Уз овај допис Овлашћеног лица достављена је целокупна документација која садржи тражене податке из Захтева Савета за борбу против корупције. У њему се јасно види да је Град Нови Сад поступио у законом прописаном року, односно до 21. маја текуће године, имајући у виду да је Захтев тражиоца информације, односно Савета за борбу против корупције запримљен у Службу извршних органа Града Новог Сада 6. маја 2016. године (прилог-документ бр.2).

Такође, достављамо на увид и Потврду коју је издала Градска управа за опште послове-Одсек писарнице, пријемне канцеларије и архива из које се недвосмислено види да је одговор Савету за борбу против корупције запримљен у писарници овог одсека и прослеђен тражиоцу 19. маја 2016. године (прилог-документ бр. 3).

Напомињемо да Граду Новом Саду није стигла потврда о пријему тражених података од стране Савета за борбу против корупције, иако је Град Нови Сад телефонским путем усмено обавештен да су достављене тражене информације из Захтева.

Град Нови Сад је испунио све што се од њега очекивало, а Повереник се оглушио на чињенице и нашао се позваним да оптужује јавно нашу локалну самоуправу. Конфузно је једино његово невешто баратање чињеницама, а непознаница, која остаје јавности да је протумачи, јесте зашто се баш он нашао позваним да сврстава Град Нови Сад у исти кош са општинама које нису одговориле на захтеве Савета, иако је тада располагао чињеницом да је Нови Сад благовремено одговорио на све захтеве тражиоца.

Нови Сад, 27. мај 2016. године