Читај ми

БЕСПЛАТАН ГРАДСКИ ПРЕВОЗ ЗА УЧЕНИКЕ ИЗ ПОРОДИЦА СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ

На основу препоруке градоначелника Новог Сада Игора Павличића и Одлуке Управног одбора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ деца из породица са троје и више деце и у овој школској години оствариће право на бесплатне карте у градском и приградском саобраћају.

Овим правом обухваћена су деца из породица са троје и више деце до 18 година старости која имају пребивалиште на територији Града Новог Сада, а која су на редовном школовању у основој и средњој школи, као и деца из породица која су расељена са Косова и Метохије, а имају пребивалиште, односно боравиште на територији Града Новог Сада.

Образац захтева за остваривање бесплатне карте преузима се у шалтер сали Градске куће, Трг слободе број 1, и на сајту Града Новог Сада www.novisad.rs.

Уз образац захтева за остваривање бесплатне карте потребно је приложити одговарајуће доказе, и то фотокопију личне карте – расељеничке легитимације за родитеље, затим фотокопију извода из матичне књиге рођених за сву децу у породици, а за пунолетну децу фотокопију личне карте - расељеничке легитимације, као и фотокопију обрасца ЈГСП-а овереног од школе. Све додатне информације могу се добити у Градској управи за социјалну и дечију заштиту, Жарка Зрењанина број 2, Нови Сад, телефон 4882-836.

Нови Сад, 17. август 2012. године