Читај ми

БЕСПЛАТАН БОРАВАК ДЕЦЕ У ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"

У складу са Одлуком о правима на финансијску подршку породици са децом, право на бесплатан боравак детета у Предшколској установи "Радосно детињство" Нови Сад, може да оствари родитељ, старатељ, односно хранитељ детета из породице која остварује право на дечији додатак или право на новчану социјалну помоћ, трећег детета и сваког наредног од истог родитеља, детета без родитељског старања и детета са сметњама у развоју. Право на бесплатан боравак може да оствари и дете предшколског узраста са сметњама у развоју у Школи за основно и средње образовање "Милан Петровић" и у Основној школи "Јован Поповић".

Захтеви за остваривање права на бесплатан боравак подносе се од 1-31. августа 2012. године, радним даном од 8.00 - 17.00 часова, Служби социјалне заштите Предшколске установе "Радосно детињство", Павла Симића 9. Потребни обрасци, као и сва обавештења, могу се добити у Служби социјалне заштите телефоном на број 420-438.


Нови Сад, 16. јул 2012. године