ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ

Републички завод за статистику, на основу Закона о попису становништва, домаћинстава и станова у 2011. години у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 24/11), објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ

Позивају се грађани који желе да учествују у Попису становништва, домаћинстава и станова 2011. у својству пописивача да се у периоду од 15. до 19. августа пријаве у општини/граду у којем станују.
Заинтересовани кандидати дужни су да се лично пријаве у просторијама пописне комисије на тај начин што попуњавају Пријаву за учешће у попису (образац П-4б).
Општи услови:

  • држављанство Републике Србије;
  • најмање 18 година старости;
  • стечено најмање средње образовање;
  • читак рукопис;
  • добро познавање терена, односно становање на територији насеља за које се пријављује.

Адресе на којима се заинтересовани кандидати могу пријавити и радно време пописних комисија – биће благовремено објављени на нашем сајту.