ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШТЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ