ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ИЗБОР ЛИЦА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ