ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ИЗБОР ЛИЦА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ