ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА - ХРАНЕ И ПИЋА ЗА ПОТРЕБЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ (ШИФРА: ЈНМВ-Д-1/2014-Г)