Читај ми

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Градска Управа за финансије организује јавну расправу о Нацрту одлуке о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама у циљу прикупљања мишљења и сугестија грађана и њихових удружења, заинтересованих правних лица и стручне јавности.
Јавна расправа о Нацрту одлуке о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама почела је 26. маја и траје до 26. јуна 2010. године, а Нацрт одлуке о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама објављен је на огласној табли у згради Скупштине Града Новог Сада , улица Жарка Зрењанина бр. 2 и у Градској кући, Трг Слободе 1, као и на сајту Града Новог Сада www.novisad.rs
Примедбе и сугестије могу се доставити Градској управи за финансије, Жарка Зрењанина 2
или на маил адресу finans@uprava.novisad.rs
Градска управа за финансије ће у року од два дана од дана закључења јавне расправе сумирати приспеле примедбе и сугестије и доставити Градском већу Града Новог Сада Нацрт одлуке о изменама одлуке о локалним комуналним таксама са извештајем о спроведеној јавној расправи.

Нови Сад, 2. јун 2010. године