ЈАВНA НАБAВКA УСЛУГА - ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ERP-SAP СОФТВЕРА И НАБАВКА ЛИЦЕНЦИ ЗА ПОТРЕБЕ ГРAДСКИХ УПРАВА - (шифра: ОПСЛ-У-12/2014-Г)