ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА -AГЕНЦИЈСКЕ УСЛУГЕ ЗА НАБАВКУ ПУТНИХ КАРАТА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА-ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ШИФРА: ЈНМВ-У-2/2015-Г)