ЈАВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – УСЛУГЕ ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА И ПРАТЕЋИХ УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА ВИСОКЕ КАТЕГОРИЈЕ (ШИФРА: ЈНМВ-У- 1/2014-Г)