ЈАВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – УСЛУГЕ ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА И ПРАТЕЋИХ УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА СРЕДЊЕ КАТЕГОРИЈЕ (ШИФРА: ЈНМВ-У-1/2014-ГВ)