ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА -УГОВОР О ДЕЛУ -УСЛУГЕ ФОТОГРАФИСАЊА И ОБРАДЕ ФОТОГРАФИЈА (ШИФРА: ЈНМВ-У-8/2014-Г)