ЈАВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА - УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ РЕСТОРАНА СА РИБЉИМ СПЕЦИЈАЛИТЕТИМ ЗА ПРОТОКОЛАРНЕ ПОТРЕБЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА НОВОГ САДА (ШИФРА: ЈНМВ-У- 2/2014-Г)