ЈАВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА - УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ РЕСТОРАНА СА РИБЉИМ СПЕЦИЈАЛИТЕТИМ ЗА ПРОТОКОЛАРНЕ ПОТРЕБЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НОВОГ САДА (ШИФРА: ЈНМВ-У-3.3/2014-ГВ)