ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА –ШТАМПАЊЕ ПРОМОТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПРОЈЕКАТ: РАЗВОЈ ЕНЕРГЕТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У РАДНОЈ ЗОНИ „РИМСКИ ШАНЧЕВИ“ У НОВОМ САДУ (ШИФРА: ЈНМВ-У-15.1/2014 Г)