ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРДНОСТИ – НАБАВКА УСЛУГА ИСТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ МЊЕЊА ЗА ПОТРЕБЕ ОРГАНА ГРАДА НОВОГ САДА (ЈНМВ-У-3/2015-ГВ)