Читај ми

АКЦИЈА УКЛАЊАЊА ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА И ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

Формирање дивљих депонија на територији Града Новог Сада представља један од изазова у области заштите животне средине који Град покушава да реши, како редовним уклањањем и мерама превенције њиховог стварања, тако и јачањем свести и едукацијом грађана о правилном поступању са отпадом.

Град Нови Сад – Градска управа за заштиту животне средине и Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'', у сарадњи са Министарством заштите животне средине, покренули су кампању уклањања дивљих депонија и чишћење јавних површина на територији Града Новог Сада.

У оквиру ове акције до сада је уклоњено неколико дивљих депонија у Ветернику код гробља, у Футогу у Улици Соње Маринковић, у Петроварадину код „Победе“ је такође планирано уклањање дивљих депонија, и то следећом динамиком: на локацији Темерински пут бр. 100 – код „Гасне станице“, ЈКП ''Чистоћа'' ће уклањати дивљу депонију, а на локацији Улице Мајке Југовића - код ''Малог Београда''.

Акција ће бити настављена 8. септембра 2021. године уклањањем дивље депоније на локацији Черевићка скела, а 9. септембра 2021. године у Каћу, на локацији у Улици Моше Пијаде - угао са Улицом Стефана Немање.

Део средстава за реализацију ове акције у износу од 5.092.584,00 динара обезбедило је Министарство заштите животне средине за уклањање дивљих депонија на седам различитих локација  у Каћу.

Осим уклањања дивљих депонија, циљ акције је и да се подигне свест грађана да отпад не одлажу на дивље депоније, већ да га одлажу на за то прописана места.

Нови Сад, 7. септембар 2021. године