Читај ми

АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСТУПЦИ ГРАДСКИХ УПРАВА НА САЈТУ ГРАДА

У оквиру Пројекта Е-управе Града Новог Сада који подразумева примену информационо комуникацијских технологија у циљу постизања ефикаснијег и ефективнијег рада органа Градске управе и стављање на располагање грађанима и правним лицима активиран је портал www.euprava.novisad.rs или преко званичног сајта града www.novisad.rs на којем је постављен банер Е-управа.

На порталу су представљени административни поступци Градских управа. На тај начин грађани могу да се упознају са свим поступцима Градских управа који се воде по захтеву странака или на основу конкурса. За сваки поступак дато је обавештење о таксама, потребној документацији која се прилаже уз захтев, кратак опис поступка и обрасци које странке прилажу.

Портал ће у будућности обезбедити више услуга, а у оквиру актуелне фазе развоја грађани могу да на самом порталу дају своје коментаре, а о тој теми биће и анкетирани. Анкета ће се спроводити на терену и електронским путем, а биће доступна на самом порталу. Анкетирање грађана на терену почиње у петак 22. јуна 2012. године.

Пројекат Е-управа финансира Европска унија кроз програм Exchange3 којим управља Делегација Европске уније у Републици Србији, а спроводи га Стална конференција градова и општина. Партнери Града Новог Сада су град Ниш, као пример добре праксе и ЈКП "Информатика" Нови Сад, као стручни сарадник. Даљом реализацијом пројекта треба да буде формирана електронска писарница у циљу омогућавања електронског пословања Градске управе.

Нови Сад, 21. јун 2012. године