Читај ми

50 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА НАБАВКУ МАШИНА И ОПРЕМЕ МИКРО И МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА

У циљу подршке унапређења и побољшања услова пословања микро и малих предузећа и предузетника на територији Града Новог Сада, данас је, путем Градске управе за привреду расписан Јавни позив за доделу бесповратних подстицајних средстава за набавку основних средстава (машина или опреме) микро и малим предузећима и предузетницима, на територији Града Новог Сада, у 2023. години.

Средства у укупном износу од 50.000.000,00 динара обезбеђена су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2023. годину и планирана су за пружање подршке микро и малим предузећима и предузетницима који у Агенцији за привредне регистре Републике Србије имају регистровано седиште на територији Града.

Бесповратна подстицајна средства за подршку развоја микро и малих предузећа и предузетника су државна помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ) и одобравају се привредним субјектима једнократно, у максималном износу од 800.000,00 динара по једној пријави. Један привредни субјекат може на овом Јавном позиву да учествује само са једном пријавом.

Основни циљ Јавног позива је пружање подршке ради унапређења и побољшања услова пословања  микро и малих предузећа и предузетника на територији Града, као и повећање вредности и обима производње и промета, унапређење општих услова пословања, јачање конкурентности, покриће оперативних трошкова пословања, очување постојећих и стварање услова за отварање нових радних места, отварање могућности за модернизацију и проширење производних и услужно оријентисаних делатности, и покретање нових предузетничких активности.

Све потребне информације о условима конкурисања као и потребној документацији заинтересовани  могу преузети са сајтa Града Новог Сад и Градске управе за привреду - www.privredans.com . Такође, додатне информације могу се добити и у Градској управи за привреду, у Руменачкој улици бр. 110а.

Линк: http://www.novisad.rs/javni-poziv-za-dodelu-bespovratnih-podsticajnih-sredstava-za-nabavku-osnovnih-sredstava-mashina-il-1

Нови Сад, 24. март 2023. године