145. СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА