Измена режима саобраћаја у Новом Саду

21.09.2023 - 13:31
Одређује се привремена забрана одвијања саобраћаја у Улици Милице Стојадиновић Српкиње у Новом Саду, због извођења радова на реконструкцији канализационе мреже на Лиману 2. Привремена измена режима...
19.09.2023 - 13:33
  У складу са решењем Градске управе за саобраћај и путеве, од 20. 09. до 06. 11. 2023. године привремено се мења траса линије број 6а (Адице-Ветерник ОШ “Марија Трандафил“). Због...
15.09.2023 - 14:28
У складу са решењем Градске управе за саобраћај и путеве (IV-34-5902/23) одређује се привремена измена трасе аутобуских линија број 2, 7а, 8, 18а, 55 СЈ, Ново Насеље - Котекс Вискофан и ТЕ-ТО...
08.09.2023 - 13:35
У складу са решењем Градске управе за саобраћај и путеве, од 11. 09. 2023. до 11. 11. 2023. године одређује се привремена измена траса аутобуских линија 3, 9, 60, 61, 62 и 63. Због радова на...
04.09.2023 - 08:34
ИЗМЕНA ТРАСЕ ЛИНИЈА БР. 2,7а,7б,8,9,18а,18б,55СЈ, Ново Насеље - Котекс Вискофан и ТЕ-ТО од  понедељка 04.09.2023. год. – ФАЗА 2. У складу са решењем Градске управе за саобраћај и путеве...