Otvorena kancelarija

ODSEK ZA UPRAVNI POSTUPAK I OTVORENU KANCELARIJU

Otvorena kancelarija je mesto gde se razgovara o problemima građana. To je mesto gde se u cilju poboljšanja uslova života, svaki problem Novosađana sasluša sa iskrenim razumevanjem i na njega reaguje brzo i efikasno, u skladu sa ovlašćenjima...

Odsek za upravni postupak i otvorenu kancelariju koncipiran je tako da se njegovim radom ostvaruje neposredan kontakt i koristan dijalog između građana i Grada, u cilju podizanja standarda u oblasti pružanja usluga i povećanja nivoa javnog učešća u životu Grada.

Odsek za upravni postupak i otvorenu kancelariju obavlja poslove prijema stranaka, pripreme i obrade materijala u vezi sa prijemom stranaka, proučavanje zahteva i neposrednu primenu zakonskih i drugih propisa radi rešavanja zahteva stranaka, koordinira saradnju između gradskih uprava, javnih i komunalnih preduzeća, kako bi građani lakše i brže ostvarili svoja prava i zaštitili pravni interes.

U Otvorenoj kancelariji spremni smo da saslušamo, odgovorimo i reagujemo na svaki problem građana, jer samo iskrenim razumevanjem i posvećenošću, bliži smo zajedničkom cilju - razumevanju potreba naših građana i težnji ka promenama koje će doprineti boljem životu u Gradu.

Šef odseka: Ljiljana Marković, dipl. pravnik
Adresa: Gradska kuća, Trg slobode broj 1, 21000 Novi Sad
Radno vreme: od 07,30 do 15,30 časova
Telefoni: 021/526-127
021/480-77-91
021/480-77-92
E-mail: gradonacelnikns@novisad.rs