Uspenska crkva

Uspenska crkva se nalazi u istoimenoj ulici. Sagrađena je u periodu od 1765. do 1774. Tada je bački vladika Mojsije Putnik smatra gotovom, uz napomenu da je temeljno sazidana od dobrog materijala, pečene cigle, kreča i peska. Spominje i tri glavna majstora: zidara Bulfa, dunđera Langa i bravara Krsingera. Podignuta je u baroknom stilu, a zbog umetničke obrade, opreme, inventara i oblikovanja, bila je najznačajnija crkva i šireg područja. Drvorezbarski i slikarski posao izveli su novosadski majstori, prvi Marko Gavrilović sa Arsenijem i Aksentijem Markovićem, a drugi Janko Holkozović i Vasa Ostojić. Kasnije zidno slikarstvo pripada pop Joci Jovanoviću, parohu ovog hrama. Na dan crkvene slave u porti i prostranom dvorištu crkvene opštine bilo je narodno veselje, na koje bi se sjatili svi ratari iz Novog Sada. Oko crkve bilo je grobova uglednih ktitora, a pored zida uz temelj sahranjivani su značajni Novosađani ili plemići. O tome svedoči i grb carsko kraljevskog kapetana Jovana Jankovića od Brinja, koji je ovde postavila 1843. njegova sestra baronica Eufemija Jović.