REFORMATORSKO-KALVINISTIČKA CRKVA

Prve porodice reformatorsko-kalvinističke veroispovesti doselile su se u Novi Sad krajem XVIII veka i u prve dve decenije XIX veka. Odmah su izgradili svoj hram, koji je znatno stradao u Buni 1849. Tek 1864. grade novi hram. Današnja Reformatorska crkva u Šafarikovoj ulici izgrađena je 1865. u neogotičkom stilu po projektu poznatog novosadskog graditenja Georga Molnara. Osvetio ju je biskup Pavle Terek. Enterijer je prostran i može da primi 650 vernika. Na istočnoj strani broda crkve smešten je hor sa
orguljama.