Čitaj mi

ODRŽAN SASTANAK SA UDRUŽENJIMA OSOBA SA INVALIDITETOM

Šef Kabineta gradonačelnika Novog Sada Aleksandar Petrović održao je radni sastanak sa udruženjima osoba sa invaliditetom na kom su predstavnici udruženja izneli probleme sa kojima se susreću u svom radu. Sastanku su prisustvovali predstavnici Udruženja građana za cerebralnu i dečiju paralizu "Sunce", Udruženja paraplegičara i kvadriplegičara novosadskog regiona, Saveza invalida rada Vojvodine, Organizacija invalida rada za Grad Novi Sad i Udruženja obolelih od multiple skleroze Južnobačkog okruga „Multis".

Predstavnici udruženja osoba sa invaliditetom izneli su probleme koji se uglavnom odnose na nedostatak sredstva za njihovo funkcionisanje tokom godine, kao i za prevoz osoba sa invaliditetom i za personalnu asistenciju.

Prema rečima šefa Kabineta gradonačelnika Aleksandra Petrovića Konkurs za izbor programa u oblasti socijalne zaštite u 2016. godini biće realizovan već u januaru radi efikasnije dinamike isplate i poštovanja prioriteta za reprezentativna udruženja, a radi omogućavanja kontinuiteta njihovog rada.

Na sastanku je takođe dat Predlog za preciziranje uslova konkursa u kojem bi se uzela u obzir činjenica kada su udruženja osnovana, njihovo prethodno iskustvo u realizaciji projekata, broj članova i obim aktivnosti.

Novi Sad, 17. novembar 2015. godine