Klima

Klima u Novom Sadu prelazi iz umereno-kontinentalne u kontinentalnu, tako da grad ima sva četiri godišnja doba. Preko jeseni i zime zna duvati hladan vetar košava, koji obično traje od tri do sedam dana. Košava može tokom zime da stvori nanose i smetove snega tokom vejavica i mećava.

Prosečna temperatura vazduha u gradu je 10,9°C, srednja temperatura u januaru je –1°C, dok je u julu 21,6°C. Godišnje padne prosečno 578 mm padavina, a broj dana sa padavinama je 122.