JAVNO-KOMUNALNO PREDUZEĆE ''STAN''

www.stanns.rs

Osnovano je davne 1966. godine kao Stambeno preduzeće za pružanje usluga iz stambeno - komunalne delatnosti - održavanje stambenih zgrada i stanova.

JKP "Stan" Novi Sad je ove godine obeležio 40 godina postojanja i uspešnog rada na pružanju usluga održavanja stambenih zgrada i stanova, kao i drugih zgrada, ustanova i poslovnih objekata.
Nakon donošenja Zakona o otkupu stanova iz društvene svojine i donošenjem Zakona o održavanju stambenih zgrada i stanova, briga oko održavanja stambenih zgrada i stanova preneta je na vlasnike stanova. Vlasnicima stanova data je mogućnost da svoju stambenu zgradu sami održavaju ili da te poslove povere Javnom preduzeću.

Obavljajući svoju osnovnu delatnost od osnivanja do danas, Preduzeće se razvijalo u dva pravca: pružajući usluge i drugim korisnicima (poslovni prostori, lokali, ustanove) i proširujući vrste radova koje obavlja.

Delatnost javnog komunalnog preduzeća "Stan" podrazumeva izvođenje radova na održavanju stambenih zgrada kojima raspolaže grad Novi Sad, radova na održavanju stambenih zgrada čije je održavanje povereno Javnom preduzeću, kao i radova na održavanju stambenih zgrada čijim izvođenjem se sprečava ili otklanja opasnost po život i zdravlje ljudi, odnosno, kojima sa obezbeđuje sigurnost korisnika zgrade i okoline. Od osnivanja, davne 1966. godine, kao Stambenog preduzeća za pružanje usluga iz stambeno-komunalne delatnosti, održavanja stambenih zgrada i stanova, Preduzeće se razvijalo u dva pravca: pruža usluge i drugim korisnicima (poslovni prostori, lokali, ustanove) i proširuje vrste radova koje obavlja.

U okviru svoje delatnosti JKP "Stan":

  • izvodi radove na održavanju stambenih zgrada i stanova; 
  • izvodi investicione građevinske i građevinsko-zanatske radove; 
  • vrši radove na investicionom održavanju stambenih zgrada koji se odnose na sanaciju ravnih krovova, remonte liftova, remonte hidrofonskih postrojenja i drugo; 
  • vrši nadogradnju ravnih krovova; 
  • vrši maloprodaju i veleprodaju materijala i proizvoda koji se koriste u obavljanju održavanja vodovoda i kanalizacije, elektroinstalacija, centralnog grejanja, liftova, hidrouređaja, građevinsko-zanatske opreme, materijala i drugo; 
  • vrši izgradnju objekata visokogradnje; 
  • vrši čišćenje zajedničkih delova zgrade za zgrade koje imaju ugovor o održavanju sa JKP "Stan"-om; 
  • ugrađuje i servisira interfonske instalacije, rashladne uređaje i sve drugo što podiže kvalitet stanovanja; 
  • prodaje, ugrađuje i servisira kompresorske agregate .

Preduzeće JKP "Stan" ima jedan savremen i efikasan razvojni program koji se sastoji u praćenju i nabavci savremenih alata, kao i usvajanja novih tehnologija u pružanju usluga. Posebna pažnja se poklanja visoko-stručnoj obuci mladih kadrova radi što kvalitetnije i stručnije usluge skupštinama stanara i ostalim kupcima.

JKP "Stan" je 2006. godine obeležio 40 godina uspešnog rada, pružajući kvalitetne usluge građanima, javnim ustanovama i preduzećima grada Novog Sada. Te godine koja je proglašena "godinom kvaliteta", akreditovano sertifikaciono telo "TÜV SÜD Management service GmbH", München, Germany, je vrednovalo naš sistem i atestiralo njegovu kompatibilnost sa zahtevima međunarodno priznatog sertifikata. Jula 2006. je izdat sertifikat o usaglašenosti sistema kvaliteta preduzeća JKP "Stan" sa standardom ISO 9001.

S obzirom na povećan obim investicionih radova kako za skupštine stanara tako i za druge investitore, od 2006. godine u "Stanu" je formiran poseban sektor investicionih radova. Pored radova za druge investitore, sektor pruža usluge skupštinama stanara pri izvođenju većih investicionih radova u zgradama.

Iste godine je završena izgradnja skoro četiri kilometra vrelovoda, vrelovodnih priključaka i podstanica za investitora Novosadsku toplanu, a na gradsko grejanje je priključeno između 80 i 90 novoizgrađenih stambenih zgrada. Završeni su i radovi (2006) na zgradi Gradske biblioteke u Novom Sadu, za investitora JP "Poslovni prostor", koji su podrazumevali kompletnu adaptaciju objekta od prizemlja do tavanskog prostora i pretvaranje neiskorištenog tavanskog prostora u poslovni prostor.
Za investitora RS APV Služba za opšte i zajedničke poslove pokrajinskih organa, JKP "Stan" je, pokazujući spremnost da se izbori sa najtežim zadacima u građevinarstvu, renoviralo je odmaralište „Fruška Gora“ koje je zbog starosti i zapuštenosti bilo u veoma lošem stanju. Zahvaljujući zdravoj nosećoj konstrukciji, adaptacijom i delimičnom nadogradnjom objekat je osposobljen, te je postao "Centar za privredno-tehnološki razvoj Vojvodine'', koji je 2. aprila 2008, JKP "Stan" predao inestitoru. Više od godinu dana trajali su radovi kojima je objekat, star oko pola veka, oštećen zubom vremena, neodržavanjem i nenamenskim korišćenjem, adaptiran, delimično nadograđen i opremljen. Hotel ima oko 50 jednokrevetnih, dvokrevetnih soba i apartmana, sobe za smeštaj osoblja, dve konferencijske sale, biblioteku sa čitaonicom, internet salu, restoran sa terasom, prostor za sport i rekreaciju, kuhinju sa ekonomskim delom i sve ostale neophodne prateće sadržaje.

Održavanje stambenih zgrada, stanova i drugih, posebnih delova zgrada mora biti tako organizovano da obezbeđuje stalnu ispravnost, upotrebljivost i sigurnost svih uređaja, instalacija i opreme u zgradi. Ugrađena instalacija u stambenim zgradama predstavlja, ustvari, produžetak gradske infrastrukture. Nakon donošenja Zakona o otkupu stanova iz društvene svojine i Zakona o održavanju stambenih zgrada i stanova, briga oko održavanja stambenih zgrada i stanova preneta je na vlasnike stanova. Vlasnicima stanova data je mogućnost da svoju stambenu zgradu sami održavaju ili da te poslove povere Javnom preduzeću.

JKP "Stan"

Lasla Gala 22
21000 Novi Sad, Srbija
Tel: +381 (0)21 489 5513
Faks: +381 (0)21 528 109
Faks (nabavka): +381 (0)21 489 5553

KOL CENTAR: 0800 300 330
E-mail: office@stanns.rs
Web: www.stanns.rs

Dežurna služba
021 489 5518
021 520 866
021 520 234

Služba za odnose sa
skupštinama stanara
021 489 5521
021 472 1480
021 489 5522 (fakturno odeljenje)

Služba održavanja liftova
021 489 5529 (šef službe)
021 489 5527 (poslovođa)
021 520 866 (prijava kvara)

Služba za hidro-elektro radove
021 489 5528 (šef službe)
021 489 5526 (poslovođa)
021 520 866 (prijava kvara)

Služba obračuna r.n. i izrada ponuda
021 489 5516
021 489 5556

Odeljenje vodoinstalaterskih radova i centralnog grejanja
021 489 5536
021 489 5535
021 489 5554

Odeljenje molera
021 489 5561

Služba održavanja higijene
021 489 5539 (šef službe i poslovođa)

Služba tehničke pripreme
021 674 2112
021 674 2113
021 522 227

Sektor investicionih radova
021 489 5580