JAVNO-KOMUNALNO PREDUZEĆE "LISJE"

www.lisje.com

Javno komunalno preduzeće "Lisje" Novi Sad, čija je osnovna delatnost obavlјanje komunalne delatnosti upravlјanje groblјima i pogrebne usluge, kao i aktivnosti koje su u funkciji osnovne delatnosti, organizovano je aktom Skupštine grada Novog Sada, 21. decembra 1989. godine.  Prema Odluci o obavlјanju komunalne delatnosti upravlјanje groblјima i sahranjivanje, JKP „Lisje“ je nadležno za sva gradska, prigradska i spolјna groblјa, ukupne površine 145 hektara na 30 lokacija.
Odlukom o obavlјanju komunalne delatnosti upravlјanje groblјima i sahranjivanje, propisani su uslovi i način sahranjivanja umrlih, uređenje i održavanje grobalјa, kao i posebne mere zaštite grobalјa, koja imaju svojstvo spomenika kulture. Odgovornost i obaveza JKP „Lisje“ je da razvija savremenu kulturu sahranjivanja, poštujući tradiciju kao deo izvorne kulture i običaja naroda, načela slobode svesti i veroispovesti, kao i prava čoveka na svoju poslednju volјu.
Delatnost JKP "Lisje" zasnovana je na odredbama Zakona o sahranjivanju i groblјima, Zakona o javnim preduzećima, Zakona o  komunalnim delatnostima i Odluke o obavlјanju komunalne delatnosti upravlјanje groblјima i pogrebne usluge.

JKP „Lisje“ pruža sledeće usluge: prijavu smrti nadležnom organu; isporuku pogrebne opreme; prevoz umrlih lica u zemlјi i inostranstvu; prijavu i obezbeđenje termina sahrane na izabranom groblјu; organizovanje ceremonije svečanog oproštaja; sahranjivanje; kremiranje i polaganje posmrtnih ostataka; kompletne kamenorezačke usluge; podizanje i održavanje zelenila; uređenje i održavanje grobnog mesta; JKP „Lisje“ je u razvojnom smislu, proširilo svoje poslovanje delatnostima kao što su: proizvodnja pogrebne opreme i ostalih predmeta od drveta, organizovanje daća i pomena, izvođenje građevinskih i ostalih radova, koji su u funkciji povećanja efikasnosti i efektivnosti osnovne delatnosti Preduzeća i povećanja prihoda. Ovim promenama JKP „Lisje“ se u potpunosti tržišno orijentisalo.
Gradsko groblјe u Novom Sadu otvoreno je 1974. godine i danas važi za jedno od najlepše uređenih grobalјa u Evropi. Sva stara groblјa u Novom Sadu, osim Gradskog groblјa su pod posebnom zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kuluture, jer predstavlјaju deo istorije Grada i spomeničke celine bitne za proučavanje istorije, etnologije, paleografije i drugih karakteristika značajnih za kulturnu, političku i ekonomsku istoriju Grada. Stara groblјa potiču iz polovine devetnaestog veka i na njima postoji niz zaštićenih grobnih mesta, znamenitih društveno-političkih, javnih i kulturnih radnika iz prošlosti Grada i sva su smeštena u stambenom delu Grada. Groblјa koja su pod posebnom zaštitom su: Pravoslavno Almaško groblјe, Pravoslavno Uspensko groblјe, Rimokatoličko groblјe (sa Reformatorsko-evangelističim groblјem i Avijatičarsko – vojno groblјe), Jevrejsko groblјe, Rusinsko groblјe, Nazarensko groblјe i Reformatorsko-evangelističko-groblјe.

Dežurni centar
Kompletne pogrebne usluge građani mogu dobiti u Dežurnom centru u Novom Sadu, koji se nalazi na Bulevaru oslobođenja broj 115. Centar radi 24 časa dnevno u toku cele godine.
Telefoni: 021/6624-102, 021/66-11-555.
Gradsko groblјe:
21000 Novi Sad, Rumenački put 65
telefon:021/518-077, 518-078, Faks: 518-111
office@lisje.com