JAVNO GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE ''NOVI SAD''

Javno gradsko saobraćajno preduzeće " Novi Sad "
Futoški put 46, 21 000 Novi Sad .
www.gspns.rs

CENTRALA JGSP: 021/48-96-600
CENTRALA MAS: 021/444-856
Fah: 021/63-94-326
Informacije za gradski i prigradski prevoz: 021/527-399
Informacije o polascima i dolascima u međumesnom, međurepubličkom i međunarodnom prevozu: 021/444-022

Javno gradsko saobraćajno preduzeće "Novi Sad" predstavlja jedno od najbolje organizovanih sistema javnog prevoza u Republici Srbiji.

Kao zvaničan datum početka organizovanog javnog prevoza u Novom Sadu, istoriografija beleži 30. septembar 1911. godine, kada je pušten u rad prvi električni tramvaj.
Javno gradsko saobraćajno preduzeće "Novi Sad", osnovano je neposredno posle Drugog svetskog rata , 1946. godine i od tada do danas neprekidno obavlja prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju.

Danas je JGSP "Novi Sad" , savremeno organizovan sistem, koji obavlja delatnost javnog gradskog, prigradskog i međumesnog saobraćaja, usluga autobuske stanice i održavanja voznog parka sa ukupno 254 vozila.

Statistički pokazatelji o broju prevezenih putnika, na godišnjem nivou, već sada prevazilaze brojku od 100 miliona, uz tenedenciju stalnog porasta.
Posebnu pažnju preduzeće poklanja interaktivnoj komunikaciji sa korisnicima usluga i poslovnim partnerima, što je u savremenim uslovima poslovanja, neophodna pretpostavka za dobro pozicioniranje na tržištu.

Gradski prevoznik, poslednjih godina, poklanja značajnu pažnju i tzv. "socijalnoj" funkciji javnog prevoza, izdavanjem 30 hiljada godišnjih karata po povlašćenim cenama za 13 kategorija korisnika usluga prevoza, kao i izdavanjem mesečnih markica za prevoz po povlašćenim cenama penzionerima, studentima i đacima. Preduzeće je prethodnih godina, uložilo značajna sredstva i u modernizaciju voznog parka, čiji je cilj pored kvalitenije prevozne usluge, bilo i unapređenje zaštite životne sredine, što je jedan od najznačajnih evropskih standarda, u oblasti javnog prevoza.

JGSP "Novi Sad" ima razuđenu mrežu linija, u gradskom, prigradskom i međumesnom saobrćaju, koja je prilagođena dinamičnom razvoju Grada Novog Sada, kao pokrajinskog centra kojem gravitira veliki broj ljudi. Sistematičan pristup i neprekidno prilagođavanje potrebama putnika, za bezbednim , konfomnim i brzim prevozom, nameće potrebu stalne edukacije kadrova i praćenje namodernijih tehničko tehnoloških inovacija, čemu gradski prevoznik posvećuje posebnu pažnju, u nastojanju da se približi najsavremenijim tehničkim i drugim dostignućima u oblasti javnog prevoza putnika