Čitaj mi

GRAD NOVI SAD UVEK U SLUŽBI GRAĐANA

Povodom saopštavanja pojedinih medija i oglašavanja opozicionih političkih partija u istim, da se novcem Novosađana plaćaju usluge reklamiranja stranačkih aktivnosti SNS u cilju obezbeđivanja još jednog mandata, Grad Novi Sad odgovorno tvrdi da su u pitanju zlonamerni komentari onih koji nisu na vlasti i koji žele da se domognu jeftinih političkih poena preko imena, trenutno, najpopularnije stranačke organizacije u zemlji, ali i jedne od najuspešnijih lokalnih samouprava u Srbiji.

Javna nabavka koja se spominje, a u pitanju je nabavka za uslugu informisanja javnosti putem informativnih panoa, vrši se u cilju obaveštavanja, odnosno informisanja šire javnosti o važnim društvenim aktivnostima i akcijama Grada Novog Sada koje su od značaja za Grad i građane.

Dakle, nije u pitanju usluga reklamiranja, već isključivo informisanja o relevantnim aktivnostima koje mogu da utiču na bolju obaveštenost građana. Sadržaj informativnih panoa određuje naručilac, a to je Grad koji je, vodeći računa o tome da građani budu pravovremeno informisani o važnim temama i dešavanjima u gradu, izabrao upravo ovaj vid informisanja zbog niskog utroška sredstava, a istovremeno dosezanja do širokog auditorijuma - jer su panoi pozicionirani na visokofrekventnim lokacijama.

Pored kulturnih dešavanja i humanitarnih akcija, Grad ovaj vid obaveštavanja koristi i u cilju privlačenja investitora, jer se na vidnim mestima predočavaju slobodne lokacije kojima grad raspolaže i koje su pogodne za investitore.

Grad Novi Sad će uvek raditi u službi građana i za njihovu dobrobit, jer je odgovorno i savesno raspolaganje budžetom Grada imperativ ove gradske vlade, a uspesi gradonačelnika su evidentni u svim sferama funkcionisanja života u gradu, tako da mu oglašavanje o postignutim rezultatima na bilbordu, za te svrhe i ne treba.

Novi Sad, 25. avgust 2015. godine