Čitaj mi

DODELjENA POMOĆ U VIDU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ZA IZBEGLA LICA

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević dodelio je Ugovore za bespovratnu jednokratnu pomoć u vidu građevinskog materijala interno raselјenim licima i izbeglicama na teritoriji Novog Sada, radi pobolјšanja uslova stanovanja. Ukupno 17 ugovora, za koje je iz budžeta Grada izdvojeno 5 500 000 dinara, potpisano je danas u Gradskoj kući.

- Jedan složen proces obezbeđivanja pomoći za ibeglice je uspešno realizovan u Novom Sadu, i to uz veliku podršku Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije i zahvalјujući velikom angažovanju Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu. Izbegla lica koja žive u Novom Sadu prošla su kroz turbulentna vremena i situacije i nadam se da se lepo osećaju u Novom Sadu. Nakon nemilih događaja koji su doveli do migracije stanovništva u naš grad, Novi Sad je pokazao veliko srce, a i danas prima sve građane raširenih ruku. To je grad svih građana, bez obzira na to da li su rođenjem ili doselјenjem postali Novosađani. Građevinski materijal će verovatno olakšati mnogima završetak izgradnje porodičnih domova, a mi ćemo uporedo, kao i do sad, biti posvećeni rešavanju infrastrukturnih problema u prigradskim naselјima, jer težimo tome da na celoj teritoriji grada imamo iste uslove za život - rekao je gradonačelnik Miloš Vučević i poželeo korisnicima da što pre završe svoje objekte i  da time obezbede bolјe uslove za život.

Grad Novi Sad je sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije zaklјučio Ugovor o saradnji na realizaciji Programa korišćenja sredstava i rešavanja stambenih potreba i drugih potreba integracije izbeglica. U skladu sa obavezama iz Ugovora Grad je putem Komisije za izbor korisnika pomoći za pobolјšanje uslova stanovanja tih lica objavio Javni poziv. U pitanju je postupak za izbor korisnika za dodelu pomoći u građevinskom materijalu porodicama izbeglica na teritoriji Grada Novog Sada. Nakon sprovedenog postupka izabrano je 17 korisnika, koji su ispunjavali uslove po Javnom pozivu i njima je dodelјena pomoć u građevinskom materijalu za pobolјšanje uslova stanovanja.

Novi Sad, 27. avgust 2015. godine