MUZEJ GRADA NOVOG SADA

Muzej grada Novog Sada osnovan je 1954. godine i pripada kategoriji gradskih muzeja kompleksnog tipa, čija delatnost obuhvata razvoj grada od njegovog nastanka do savremenog doba. Sačinjavaju ga: Odeljenje za arheologiju sa zbirkama iz praistorije, antike i srednjeg veka, Odeljenje za istoriju sa zbirkama iz oblasti privredne, društveno-političke istorije i istorije Petrovaradinske tvrđave, Odeljenje za kulturnu istoriju sa zbirkama iz oblasti likovne, primenjene umetnosti, školstva i izdavaštva, Odeljenje za etnologiju sa zbirkama iz oblasti zanatstva, ruralne arhitekture, svakodnevnog i običajnog života i Zavičajna galerija koja prikuplja dela savremene likovne umetnosti.

Obejkti i depadansi Muzeja grada Novog Sada:

1. Centralna zgrada Muzeja smeštena je na gornjem platou na Petrovaradinskoj tvrđavi, u objektu poznatom kao Topovnjača ili Mamulina kasarna koja je izgrađena 1775. godine kao jednospratna vojna kasarna.

U prizemlju zgrade se nalazi stalna postavka Petrovaradinska tvrđava u prošlosti koja prikazuje kontinuitet naseljavanja i vojnih utvrđenja na ovom lokalitetu, od praistorije do Prvog svetskog rata.
Na spratu je Studijska izložba Odeljenja za kulturnu istoriju, gde je predstavljen građanski život Novog Sada od polovine 18. veka do druge polovine XX veka. Pored stilskog nameštaja i predmeta primenjene umetnosti, na izložbi se mogu videti dela poznatih umetnika – Save Šumanovića, Đorđa Jovanovića, Boška Petrovića, Milenka Šerbana i drugih.

Podzemne vojne galerije: Deo jedne od najvećih atrakcija Petrovaradinske tvrđave dostupan je za posetu, uz stručno vođenje vodičke službe Muzeja grada Novog Sada. Podzemne vojne galerije predstavljaju komunikacijski sistem na četiri sprata, zidan stepenasto sa raznovrsnim koridorima i prostorijama različitih namena i dimenzija, puškarnicama i svetlarnicima.

Adresa i kontakt: Tvrđava 4, 21131 Petrovaradin
Tel: 6433-145, tel/faks: 6433-087
E-mail: muzgns@eunet.rs
Radno vreme za posetu: utorak-nedelja 9.00–17.00

2. Zbirka strane umetnosti. U ovom depadansu izložen je deo legata dr Branka Ilića, koji čine dela umetnika Francuske, Nemačke, Italije i Austrije, nastala od XVI do XX veka, kao i stilski nameštaj i predmeti primenjene umetnosti. Zbirka je smeštena u zgradi koja je izgrađena 1903. godine po projektima bečkog arhitekte Franca Vorude, u mešavini stilova neoklasicizma i secesije.

Adresa i kontakt: Dunavska 29, Novi Sad
Tel: 451-239
Radno vreme za posetu: utorak-nedelja 9.00–17.00

3. Spomen-zbirka Jovan Jovanović Zmaj. Depadans je smešten u kući u kojoj je pesnik proveo poslednje godine života, a koja je adaptirana i za javnost otvorena 1933. godine. U okviru stalne posatvke prikazan je pesnikov porodični život, književni i javni rad, rad na dečijoj književnosti kao i njegov lekarski rad.

Adresa i kontakt: Jovana Jovanovića Zmaja 1, 21208 Sremska Kamenica
Tel: 462-810
Radno vreme za posetu: ponedeljak-subota 9.00–16.00

4. Zavičajna zbirka Sremski Karlovci: Depadans koji spada u kategoriju gradskih muzejskih ustanova kompleksnog tipa. Istorijska, arheološka, etnološka i umetnička zbirka, sa deset hiljada predmeta, konstituišu muzejski fond, u koji su uključeni i zbirka pesnika Branka Radičevića, legati Karlovačke gimnazije, slikara Milića od Mačve, arhitekte Svetomira Lazića i drugih privatnih lica. Zbirka je smeštena u baroknu rezidenciju barona Rajačića, poznatu kao palata Ilion. U okviru stalne postavke prikazan je deo ovog bogatog fonda.

Adresa i kontakt: Patrijarha Rajačića 16, 21205 Sremski Karlovci
Tel: 881-637
Radno vreme: ponedeljak-subota 9.00–16.00