Churches

03.06.2009 - 08:51
Poznato hrišćansko svetilište, ekumensko, gde uoči 5. avgusta sa litijama i procesijama navraćaju pravoslavci,...
03.06.2009 - 08:43
Prva katolička crkva u Novom Sadu iz prvih decenija XVIII veka bila je skromna, privremena građevina, koja je 1742. poru...
03.06.2009 - 08:32
Saborna crkva građena je najverovatnije 1734. od kamena i opeke. Prvobitni izgled hrama nije u potpunosti sačuvan. Nakon...