CRKVA NA TEKIJAMA

Poznato hrišćansko svetilište, ekumensko, gde uoči 5. avgusta sa litijama i procesijama navraćaju pravoslavci, protestanti i katolici, u znak sećanja na zajednič ku pobedu nad Turcima 1716, na dan Snežne gospe. U srednjem veku na istom mestu bila je mala kapela bez tornja, koju su Turci porušili, kad su tokom XVI veka zauzimali ove krajeve. Oni su ovde podigli drvenu džamiju sa minaretom i staništem za dva derviša, što po arapskom dobi ime „tekija”, odnosno počivalište. Isterivanjem Turaka 1687. godine, petrovaradinski fratri pretvorili su džamiju u katoličku bogomolju. Polovinom XVIII stoleća povećana je: drveni toranj u pročelju, a iznutra tri oltara. Godine 1881. podignuta je sadašnja crkva sa dva tornja u gotskom stilu, zalaganjem opata Ilije Okrugića Sremca, a dozvolom biskupa Štrosmajera, po projektu zagrebačkog arhitekte Hermana Bolea. Sve je bilo novo, s tim što su oltari bili u stilu tri hrišćanske varijante: katoličke, pravoslavne i protestantske. A na zadnje kube je stavljen krst i polumesec, kao znak da je ova bogomolja naizmenično pripadala dvema religijama hrišćanskoj i muslimanskoj. U temelj crkve sahranjen je njen idejni tvorac Ilija Okrugić Sremac, rodom Karlovčan i školski drug srpskog pesnika Branka Radičevića, nosilac srpskog i crnogorskog odlikovanja, uz titulu opata svetog Dimitrija mučenika sremskog, koju mu je dodelio biskup đakovački. Ova crkva ponovo je restaurirana 1976. godine, a radove je izveo arhitekta Antun Drk. Vitraže je radila firma Milana Stanišića iz Sombora u kolorisanom staklu.