Monuments

10.08.2011 - 23:24
Bista episkopa bačkog i predsednika Matice srpske Platona Atanackovića (1788-1867), poprsje od bronze 80/80 cm, na postamentu...
10.08.2011 - 23:23
Bista književnika i novinara Miroslava Antića (1932-1986), glava od bronze 54/36 cm, na piramidalnom postamentu od kamena 165/...
10.08.2011 - 23:21
Spomenik Jaši Tomiću, rad Aleksandra Zarina, figura od bronze, visine 2,20m, na postamentu od kamena, postavljen 2006....
10.08.2011 - 23:19
Figura Sergija Radonješkog, kamen, rad Vjačeslava Klikova, poklon društva Srpsko-ruskog prijateljstva,...
10.08.2011 - 23:18
Figura slikarke Nadežde Petrović (1873-1915), bronza, rad vajarke Mire Sandić podignuta je 1995. godine ispred zgrade galerije...
10.08.2011 - 23:16
Figura književnika i dramskog pisca Jovana Popovića Sterije (1806-1856) od bronze 230/60 cm, na postamentu od kamena 32/74/62...
10.08.2011 - 23:13
Figura prosvetitelja i književnika Dositeja Obradovića (1742-1811) od bronze, visina 220 cm, postament od sivog mermera 100/85/...
10.08.2011 - 23:12
Figura glumca i reditelja Pere Dobrinovića (1853-1923) od bronze 240/125 cm, na postamentu od kamena i plinta od bronze 32/85/...
10.08.2011 - 23:09
Figura pesnika Đure Jakšića (1832-1878) u sedećem stavu, od bronze, visine 175 cm, na postamentu od kamena 44/65/45 cm,...
10.08.2011 - 23:08
Nadgrobni spomenik jermenske porodice Čenazi sačuvan je u centru grada, u neposrednoj blizini kamenom obeleženog gabarita...