Nadgrobni spomenik jermenske porodice Čenazi

Nadgrobni spomenik jermenske porodice Čenazi sačuvan je u centru grada, u neposrednoj blizini kamenom obeleženog gabarita nestale Jermenske crkve. Danas, predstavlja najneobičniji motiv opstao u savremenom arhitektonskom okruženju. Postavljen je 1790. godine i nekada je bio u porti ove crkve. Kako je crkva 1963. srušena, a groblje uništeno, nadgrobni spomenik porodice Čenazi predstavlja jedini autentični jermenski spomenik na teritoriji grada, koji svedoči o njihovom bitisanju u Novom Sadu. Radio ga je nepoznati kamenorezac od ružičastog kamena u obliku kubusa (dim.:150 h 150 h 220 cm). Spomenik je utvrđen za nepokretno kulturno dobro-spomenik kulture.