Important People

28.05.2009 - 13:39
Atanacković, Platon (Pavle), episkop bački, književnik, dobrotvor (Sombor, 21. VII 1788 - Novi Sad, 3. V 1867) Otac Petar,...
28.05.2009 - 13:33
Avramović, Dimitrije, slikar, karikaturista, stručni pisac (Šajkaš, 7. III 1815 — Novi Sad, 1. III 1855)...