Zamenik gradonačelnika

IGOR CRNOBARAC
Zamenik gradonačelnika

Adresa: Trg slobode 1, 21 000 Novi Sad, Srbija
Broj telefona: + 381 21 452 666
e-mail: igor.crnobarac@novisad.rs

Rođen u Novom Sadu 07.03.1990. godine. Završio je Osnovnu školu „Petefi Šandor“ i gimnaziju „Svetozar Marković“ u Novom Sadu. Diplomirao 2015. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, smer građevinarstvo – modul hidrotehnika.

Prvo radno iskustvo stiče kao građevinski inženjer pripravnik u JP „Zavod za izgradnju grada“ tokom 2015. i 2016. godine. Od 2017. godine zaposlen je kao savetnik za upravne poslove u oblasti vodoprivrede u Pokrajinskom sekretarijatu za polјoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Pokrajinska vlada AP Vojvodine. Učestvovao u realizaciji nekoliko projekata IPA prekogranične saradnje sa Mađarskom i Republikom Hrvatskom.

Kao član omladine Srpske napredne stranke pohađao je mnoge seminare, obuke i treninge, od kojih se kao najznačajniji izdvajaju dvosemestralni obrazovni program „PolitiKAS“ u organizaciji Beogradske otvorene škole i Fondacije Konrad Adenauer (generacija 2015/2016), Akademija mladih lidera u organizaciji Fondacije za srpski narod i državu (generacija 2019/2020) i politička akademija Fondacije „Svetozar Miletić“ (generacija 2020/2021).

Godine 2017. je izabran za predsednika Saveta Mesne zajednice „Narodni heroji“ u Novom Sadu, što ujedno predstavlјa i njegovu prvu političku funkciju, koju će obavlјati do isteka mandata. Nakon lokalnih izbora u Novom Sadu 2020. godine, izabran je za odbornika u Skupštini Grada Novog Sada. Postaje zamenik predsednice odborničke grupe „Aleksandar Vučić – Za našu decu“, predsednik Saveta za komunalne delatnosti i zamenik predsednice Komisije za međugradsku saradnju u zemlјi i inostranstvu. Na parlamentarnim izborima 2020. godine bio je kandidat Srpske napredne stranke za narodnog poslanika. Član Glavnog odbora Srpske napredne stranke.

Uz maternji srpski jezik, tečno govori engleski jezik (položen Cambridge English Proficiency (CPE) kurs). Služi se nemačkim i mađarskim jezikom.

Sa suprugom Draganom ima dva sina Relјu i Uroša.