Čitaj mi

ZAKON O VODAMA JASNO ODREĐUJE NADLEŽNOSTI

Član 196 Zakona o vodama propisuje da inspekcijski nadzor koji se odnosi na kvalitet otpadnih voda koje se ispuštaju u recipijent vrši ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine, preko inspektora za zaštitu životne sredine, a autonomnoj pokrajini poverava se vršenje inspekcijskog nadzora tog člana, kao poveren posao državne uprave.

Grad Novi Sad ne može ni na koji način da postupa u predmetnoj materiji, budući da je republičkim zakonom propisana nadležnost pokrajinskoj inspekciji.

Grad Novi Sad, na čelu sa gradonačelnikom Milošem Vučevićem, još jednom poziva nadležne organe Autonomne pokrajine Vojvodine da, u skladu sa svojim zakonskim ingerencijama i precizno definisanim ovlašćenjima, što pre utvrde odgovornost za izlivanje crvene tečnosti u Dunav.

 

Novi Sad, 4. avgust 2015. godine