ZAKLJUČAK O UТVRĐIVANJU PROJEKAТA UDRUŽENJA, ZADUŽBINA I FONDACIJA U OBLASТI JAVNOG ZDRAVLJA KOJIМA SE DOPRINOSI PROМOCIJI ZDRAVLJA I PREVENCIJI BOLESТI ZA 2012. GODINU