Čitaj mi

ZA LEPŠI ULAZ U NOVI SAD I BOLJU ŽIVOTNU SREDINU

Gradonačelnik Novog Sada Igor Pavličić, direktorica Fonda za zaštitu životne sredine Republike Srbije Željka Jurakić i direktorica JKP Gradsko zelenilo Nataša Rašeta obišli su  radove na planskom ozelenjavanju i podizanju vetrozaštitnih pojaseva u zoni magistralnog puta M-7.

 

U okviru tih radova do sada je očišćen teren od otpadnog materijala, korova, deponija šuta i građevinskog materijala, a skinut je i sloj peska. Nanet je humus debljine 40 centimetara. Posle topljenja snega nastavljeni su radovi i iskopane jame za sadnju 895 stabala platana. Do ovog trenutka posađena su 392 stabla, po završetku sadnje sledi postavljanje travnjaka površine oko 150.000 kvadratnih metara i sadnja 6300 sadnica ukrasnog šiblja.

 

- Zahvaljujući Fondu za zaštitu životne sredine Republike Srbije na izlazu iz Novog Sada ka Kaćkoj petlji imamo jednu od najvećih investicija kada je reč o ozelenjavanju Grada. Na potezu od 2 km zasađen je dvojni red platana, starosti od 6 do 7 godina, sa jedne strane puta, a u drugoj fazi sadiće se i sa druge strane. Realizacijom ovog projekta ulaz u Novi Sad imaće sasvim drugačiji izgled, a doprinećemo i kavalitetu životne sredine – naglasio je gradonačelnik Pavličić.

 

- Fond je nastavio dobru saradnju sa Novim Sadom i zahvaljujući tome srediće se deo grada gde je bilo mnogo deponija. Nadamo se da će sugrađani, kada vide koliko je uloženo truda i sredstava da se poboljša kvalitet životne srdine, prestati da uz put odlažu smeće – izjavila je Željka Jurakić.

 

Radove na podizanju vetrozaštitnih pojaseva u zoni magistralnog puta M-7 finansira Fond za zaštitu životne sredine Republike Srbije sa 152,87 miliona dinara. Kako je objasnila direktorica JKP Gradsko zelenilo Nataša Rašeta reč je o veoma prometnoj saobraćajnici sa dnevnom frekvencijom od oko 33.000 vozila, a blizina Rafinerije nafte takođe negativno utiče na kvalitet životne sredine na ovom području. Ona je takođe istakla da će zelenilo koje je projektovano doprineti smanjivanju brzine vetra za 40-50%,  može da snizi letnje temperature za 3-4 stepena, dok ukrasno šiblje ima ulogu upijanja izduvnih gasova pri površini zemlje.

 

Novi Sad, 27. mart 2012. godine