Čitaj mi

''YOUTH CREATIVE POLIS'' GLAVNA TEMA ODRŽANOG FORUMA ZA KULTURU

Uprava za kulturu Grada Novog Sada u saradnji sa Fondacijom ''Novi Sad 2021-Evropska prestonica kulture'', prateći politiku dijaloga sa građanima, održala je Forum kulture u sali Skupštine Grada, koji okuplјa stručnu javnost.

Tom prilikom građani i stručna javnost, saglasili su se u tome da je prostor na lokaciji tzv. ''Kineske četvrti'' kao deo industrijskog nasleđa sačuvan Planom detalјne regulacije, kojim je definisano i to da ne postoji mogućnost privatizacije i prenamene zemlјišta, kao i da na pomenutoj lokaciji ni pod kakvim uslovima neće biti dozvolјena izgradnja, adaptacija, prenamena, niti korišćenje prostora u svrhe stanovanja ili u komercijalno-trgovinske svrhe.

Pored toga, zaklјučeno je da ceo prostor zahteva ozbilјnu rekonstrukciju i ulaganje u infrastrukturu. Stručna javnost izrazila je podršku realizaciji projekta ''Youth Creative Polis'', a na Forumu su izneti različiti predlozi o tome šta u budućnosti treba da bude na ovom prostoru.

Učesnici su se obavezali da će na i sledećoj sednici Foruma za kulturu nastaviti dijalog o bližem određivanju sadržaja budućeg ''Youth Creative Polis-a'', a u cilјu razvoja kreativne industrije, te preduzetničkog i turističkog potencijala Grada.

Sledeći Forum za kulturu zakazan je za 30. avgust 2017. godine i organizatori pozivaju zainteresovane da se što više uklјuče u planiranje uređenja prostora projekta ''Youth Creative Polis''.

Novi Sad, 23. avgust 2017. godine